Plari pääkirjoitus 4 /2019

Syksyllä                                  

”Märkää, märkää, sumua; maassa, puissa, katoilla. Jumala, oi Jumala, näin voiko jatkua!”… näin kirjoitti Saima Harmaja runossaan ”Lokakuu”.

Syksy on tyypillisesti kostea, valoa on niukalti ja odotus paremmasta käy pitkäksi. Tämä syksy on kuitenkin ollut värien osalta runsas. Lehtipuut ovat pakkasöiden jälkeen hehkuneet puna-keltaisina. Se on piristänyt. Ensilumi olisi pelastus ja kunnon muutos tähän.

Kulttuuri auttaa myös piristymään. Järvilakeuden kansalaisopisto rehtori Leea Kedon voimin kävi vieraanamme ja esitti elokuvat Muistoseurat ja Anteron aarteen jäljillä. Oli ilo eläytyä elokuvien tunnelmiin, joissa tuli esiin tuttua murretta ja paikkoja. Vanhat muistot nousivat pintaan. Kaikesta näki, että näyttelijöillä ja muilla elokuvien tekijöillä oli ollut kivaa yhteisen tekemisen ja kulttuuriharrastuksen parissa.

Marraskuun alussa kävi vieraanamme Ilmajoen Korsuveljet- Kuoro. Konsertista lisää seuraavassa Plarissa. Kuoron ovat perustaneet sotaveteraanit ja nyt kuorossa laulaa veteraanien jälkeläisiä. Isien yhteiset kokemukset sota-ajoilta on ollut vahva pohja toiminnalle. Myös itsenäisyyspäivän juhlassamme kuullaan hyvää kuoromusiikkia.

Viimeaikoina on keskusteltu muuttoliikkeestä eri alueiden välillä Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämistä. Tämä voisi olla yksi tekijä säilyttää alueiden elinvoimaisuutta. Selvitystyön jälkeen päästäneen toimenpiteisiin, jotka mahdollistaisivat useamman kotiseudun. Parhaassa tapauksessa henkilö saisi itse määritellä, miten hän kunnallisverotuksessa osallistuu molempien kotipaikkojensa palvelujen rahoittamiseen.

Monipaikkaisuuteen ja etätyöhön kannustaminen vaatii myös hyviä, nopeita ja kattavia nettiyhteyksiä koko maahan, mikä ei kaikkialla vielä toteudu. Tästä asiasta voimme keskustella Vaasan vaalipiirin kansanedustajien kanssa helmikuun alussa keväällä. Suunnitelmissa on järjestää tapaaminen Eduskuntatalossa/Pikkuparlamentissa. Seuraa verkkosivuja vuoden alussa, niin saat lisää tietoa tilaisuudesta.

Suomen Kotiseutuliitolla on hanke ”Mestarit ja Kisällit”. Hankkeessa tarkastellaan kotiseuturakkauden syitä ja voidaanko juurettomuutta ehkäistä? Hanke on tarkoitettu lapsille, nuorille ja eläkeikäisille, jotka voivat löytää uutta oman alueensa perinteestä, historiasta ja nykyhetkestä. Yhteisillä kotikulmilla jokainen on asiantuntija ja omien kotikulmien tuntemus vahvistaa yhteisiä kokemuksia.

”Myös lapset ja nuoret kaipaavat kotiseudun kokemuksia ja osallisuutta omaan kotipaikkaan. Kotiseutu on parhaimmillaan voimavara. Mestarit & kisällit -hankkeessa ikäihmiset ovat turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja jotka tuntevat paikkakunnan historiaa ja kulttuuria. Yhtä lailla lapsi tai nuori on omien kotikulmiensa mestari ja asiantuntija. Asiantuntijuus onkin hankkeessa vastavuoroista ja eri sukupolvien edustajilla on mahdollisuus toimia milloin paikallisuudesta, kulttuurista ja perinteistä opettaen, milloin oppien”, todetaan Suomen Kotiseutuliiton hankkeessa.

Monet eläkeläiset viettävät paljon aikaa lastenlastensa kanssa. Tällöin voi   siirtää nuoremmille omia kokemuksiaan kotiseudustaan kertomalla tai viemällä niiden äärelle. Yhdistyksemme järjestämässä kirjoituskilpailussa oli mahdollista kirjoittamalla kertoa lapsuuden ajan kokemuksistaan. Tarinat kiinnostavat.

Yhteisiä kiinnostuksen kohteita voivat olla rakennettu ympäristö, erilaiset tavat, tottumukset ja käden taidot. Ennen kaikki työkalut ja tarve-esineet tehtiin käsin. Nykyaikana sama tekeminen on toisenlaista. Se voi liittyä kirjoittamiseen, valokuvaukseen, some-maailmaan tai digi-maailman ilmiöihin. Vuorovaikutuksessa eri sukupolvien välillä voi syntyä mitä vain. Anna mielikuvituksen lentää rajattomasti. Toiminta edistää lasten ja nuorten kiinnittymistä kotiseutuunsa ja kasvamista omaan yhteisöönsä. 

Yhdistyksemme tilaisuuksissa me voimme monin tavoin kasvattaa kiintymystä omaan yhteisöömme!

Hyvää Loppuvuotta!

Jaakko A. Ojala