Vuosikokoukset 2020 ja 2021

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vuosikokoukset 2020 ja 2021 pidettiin kesäkuun 9. päivänä klo 16–18 Ravintola Lasipalatsissa. Koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi emme pystyneet järjestämään vuosikokousta viime vuonna 2020, joten nyt pidimme sekä viime vuoden että tämän vuoden vuosikokoukset

samanaikaisesti. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Mikko Paavola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Pyhälahti-Räisänen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Nurmela ja Ritva Viitamäki. Vuosikokoukseen osallistui vajaa 20 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  Vuosikokous hyväksyi toimintakertomukset 2019 ja 2020. Samoin tilinpäätökset vuosilta 2019 ja 2020 hyväksyttiin ja vahvistettiin sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 ja vuoden 2020 tilivelvollisille. Toiminnantarkastajana on toiminut Veli Jaakko Ojala ja hänen tarkastuslausuntonsa saatettiin tiedoksi kokoukselle ko. päätösten pohjaksi.

  Edelleen hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Syksyn tapahtumien järjestelyissä noudatetaan senhetkisiä koronaepidemian suosituksia. Kokous myös vahvisti 27 euroa jäsenmaksuksi vuodelle 2022.

  Puheenjohtaja Jaakko A. Ojala, joka oli erovuorossa, kertoi luopuvansa 5 vuotta hoitamastaan yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä. Hän kiitti yhdistystä ja sen hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisesta toiminnasta. Tehtävään uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2021– 2022 valittiin yhdistyksen hallituksesta Sauli Ahopelto.

  Yhdistyksen hallituksessa jatkavat 2019– 2021: Henrik Lamberg, Ritva Viitamäki, Hilkka Kotkamaa ja Vilho Korkeamäki. Hallituksessa 2021–2022 valittiin jatkamaan erovuoroiset: Antero Tala, Tarmo Ojaluoma, Suvi Lahdenmäki, Helena Pyhälahti-Räisänen, Anita Molin ja puheenjohtajuudesta luopuva Jaakko A. Ojala, joka on hoitanut myös yhdistyksen taloutta vuosina 2020–2021.

  Uusina jäseninä hallitukseen valittiin vuosille 2021–2022 Maiju Kettunen ja Kirsti Mansikkamäki, jotka esittelivät itsensä. Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa Veli Jaakko Ojala ja hänen varahenkilökseen valittiin Reijo Raukko.

Hallitus esitti, että yhdistyksen uudeksi kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen entinen puheenjohtaja Elle Mäkinen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Uudeksi puheenjohtajaksi valittu Sauli Ahopelto kiitti puheenvuorossaan valinnasta puheenjohtajan tehtävään, ja esitti toiveenaan hän nuorten saamisen mukaan yhdistyksemme toimintaan. Tähän tavoitteeseen jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä oman osuutensa.
    
Vuosikokouksen ja kahvihetken jälkeen Irma-Liisa ja Erkki Juuti kertoivat kokemuksiaan sukututkimuksesta. Aihe kirvoitti aktiivista keskustelua ja on monelle hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen, siksipä päätimme järjestää myöhemmin aiheeseen liittyvää toimintaa, sukukammareita jne.