Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 1.6.2023
1. Rekisterinpitäjä
Helsingin Eteläpohjalaiset ry 
Puheenjohtaja: Juha Rintamäki, 050 593 1944
Helsingin seurakuntien talo, Kolmas Linja 22
00530 Helsinki


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Jäsenrekisterinhoitaja: Heikki Latvatalo

3. Rekisterin nimi 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö 
Jäsenten nimet, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksutiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Vain Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.